Πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, η εναρκτήρια εκδήλωση της κοινότητας στελεχών ΚΕΠ στο πλαίσιο του έργου “e-KEP: Information System: KEP Back Office and EU-GO Portal”, .

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 170 περίπου στελέχη ΚΕΠ, τα οποία ενημερώθηκαν για τον τρόπο συμμετοχής στην ομάδα εργασίας του έργου και στη συνδιαμόρφωση του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ, Λεωνίδας Χριστόπουλος,  ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού των ΚΕΠ και στη σημασία του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος που πραγματοποιείται με το σύνολο του έργου του ΕΟΧ και ειδικότερα με το σύστημα το οποίο αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ.

Έγιναν οι εξής παρουσιάσεις από  στελέχη του Υπουργείου και της ΕΔΥΤΕ:

Σκοπός και όραμα κοινότητας πρακτικής ΚΕΠ για το σύνολο των πιλοτικών προγραμμάτων των ΚΕΠ

Αντιγόνη Μακρυγιάννη | Γενική Διευθύντρια Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.

Περιγραφή του έργου PDP1: “Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών” καθώς και των υπο- έργων που περιλαμβάνονται

Εμμανουήλ Βαρδής | Προϊστάμενος Τμήματος Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών μίας Στάσης

Πληροφοριακό σύστημα KEP

Βασιλική Τζοβλά | Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα KEP Back Office & EUGO: Παρουσίαση βασικών σχεδιαστικών αρχών 

Μάρω Φασσέα | Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ 

Η κοινότητα στελεχών του eΚΕΠ: Σκοπός κοινότητας, τρόπος συμμετοχής και δράσεις που προγραμματίζονται

Σπύρος Καπετανάκης | Επικεφαλής Τμήματος  Συμμετοχικότητας 
και Ανοιχτών Δράσεων, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ

 

Σημείωση:

Μέχρι την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η φόρμα, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις 5 θεματικές για τις Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.