Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας - Tech Days - που έχει αναλάβει το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, διοργανώνεται η διαδικτυακή παρουσίαση "Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην Παρατήρηση της  Γης"

Περιεχόμενα της παρουσίασης είναι:

 • Eισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην Παρατήρηση της Γης

 • Εξοικείωση με τους δέκτες, τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά τους

 • Πρακτική άσκηση επισκόπησης και πρώτων επεξεργασιών σε ένα ΣΓΠ (GIS)

Οφέλη:

Με την παρακολούθηση της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα:

 • γνωρίσουν την Τηλεπισκόπηση και συγκεκριμένα την Παρατήρηση της Γης,

 • εξοικειωθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δορυφορικών δεκτών και των σχετικών τεχνολογιών,

 • εξοικειωθούν με τη τοπική μεταφόρτωση εικόνων, επισκόπηση και επεξεργασία (άλγεβρα) εικόνων για την ανάδειξη φασματικών κατηγοριών

Mέρα: 

Πέμπτη 22.07.21 |18:00

Τοποθεσία:

Διαδικτυακά | e:presence

(Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη θα αποσταλεί μετά την εγγραφή)

Oμιλητής:

Χρήστος Ιωσηφίδης 

Ο Χρήστος Ιωσηφίδης είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Α’ στο Εργ. Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. ΕΜΠ και εξωτερικός συνεργάτης στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ασχολείται με το Ελεύθερο Λογισμικό, τα Ανοιχτά Πρότυπα και Ανοιχτά Δεδομένα, με εστίαση στην γεωπληροφορική και την σχετική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και άλλων εφαρμογών.

Ατζέντα: 

 1. Τηλεπισκόπηση - Παρατήρηση της Γης
  Ορισμοί

 2. Δέκτες και δεδομένα:
  Είδη, κατηγορίες, χαρακτηριστικά και τεχνολογίες

 3. QGIS:    
  Απεικόνιση και επεξεργασίες
  Πρακτική άσκηση    

 4. Συζήτηση

Διάρκεια: 

Έως 90 λεπτά

 

Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Τετάρτη 21/07| 12:00.