Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης – DigiGov –  της ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει τον θεσμικό ρόλο της ως σύμβουλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτό ορίζεται και συγκεκριμενοποιείται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

Η Διεύθυνση ειδικεύεται σε θέματα έρευνας, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών και υιοθετεί, εξειδικεύει και προωθεί τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και ευέλικτες μεθοδολογίες υλοποίησης. Απώτερος σκοπός της Διεύθυνσης είναι μέσα από τα έργα που σχεδιάζει, και υλοποιεί, να επιλέξει, να αναδείξει και να αναπτύξει εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές που προωθούν την καινοτομία και την εφαρμογή τους σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ οργανώνει το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο 

“Το μέλλον της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Βλέποντας "μέσα" και "πέρα" από τις διαδικασίες”

Στόχος εργαστηρίου:

Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ εξετάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων που συγκεντρώνονται από την αποτύπωση των Διοικητικών Διαδικασιών του Δημοσίου και των Υπηρεσιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ).Από τις πιο βασικές πληροφορίες που καταγράφονται κατά την αποτύπωση των διαδικασιών και υπηρεσιών είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τα βήματα εκτέλεσης της εκάστοτε διαδικασίας και η διαγραμματική απεικόνισή τους με χρήση BPMN διαγραμμάτων ροής.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση της εμπειρίας και γνώσης που έχουμε αποκομίσει μέσα από το την αποτύπωση διαδικασιών μέσω BPMN στο πλαίσιο του ΕΜΔ και η πραγματοποίηση ανοιχτής συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών του αντικειμένου και των συμμετεχόντων στο εργαστήριο γύρω από τις δυνατότητες αξιοποίησης διαγραμμάτων BPMN ως εργαλείο αποτύπωσης και απλούστευσης διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών (δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες) και της εξοικονόμησης πόρων για τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Agenda εργαστηρίου:

Α Μέρος - Μεθοδολογική προσέγγιση (70 λεπτά)

 • Καλωσόρισμα συμμετεχόντων και σύντομη παρουσίαση του ΕΔΥΤΕ και της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10 λεπτά)
 • Συζήτηση round table (40 λεπτά)
 • Παρουσίαση εργαλείου BPMN και της μεθοδολογίας αποτύπωσης διαδικασιών.
 • Εφαρμογή τεχνικών εξαγωγής πληροφορίας από τα BPMN διαγράμματα (business process mining) και εντοπισμός συχνά επαναλαμβανόμενων προτύπων, ροών που επιφέρουν καθυστερήσεις κλπ, αλλά και δημιουργία μετρικών για την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών
 • Μετατροπή των βασικών BPMN διαγραμμάτων σε εκτελέσιμα διαγράμματα και εκτέλεσή τους σε BPMN engines, τα οποία θα επιτρέψουν την εκτέλεση αλλά και παρακολούθηση βασικών διαδικασιών 
 • Αξιοποίηση των δεδομένων του ΕΜΔ (π.χ. δικαιολογητικά) για την αυτόματη ψηφιοποίηση (επίπεδο 3), από την καταγραφή των δικαιολογητικών στην αυτοματοποίηση της φόρμας υποβολής τους. 
 • Μετάβαση από μια έγγραφο-κεντρική προσέγγιση σε μια δεδομενο-κεντρική προσέγγιση για τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
 • Παρουσίαση του case study ΕΜΔ: Γνώσεις και εμπειρίας από την χρήση εργαλείου BPMN για την αποτύπωση και απλούστευση διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Προκλήσεις και οφέλη.
 • Συζήτηση - ερωτήσεις συμμετεχόντων (20 λεπτά)

Β Μέρος - Πρακτική Άσκηση (25 λεπτά)

 • Παρουσίασης πρότυπης αρχιτεκτονικής λύσης που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΜΔ και επιδεικνύει πώς τα εκτελέσιμα BPMN διαγράμματα μπορούν να αποτελέσουν μια πρώτης τάξεως υλοποίηση βασικών ψηφιακών υπηρεσιών. (20 λεπτά)

Γ Μέρος - Συζήτηση/Ανατροφοδότηση (15 λεπτά)

 • Συζήτηση με συμμετέχοντες σχετικά με το τι αποκόμισαν από το το εργαστήριο και πως αυτά που έμαθαν θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν στην εργασία τους
 • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εργαστηρίου.

Round table: 

 1. Ηρακλής Βαρλάμης,Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Συνεργάτης Τμήματος Ανάλυσης Ψηφιακών Δράσεων & Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ 
 2. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 3. Βασίλειος Περιστέρας IT Strategic Analyst at Council of the European Union & Assistant Professor at International Hellenic University
 4. Στέλεχος του Υπουργείου 

Moderator: 

Νίκος Βασιλάκης, Επικεφαλής Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ 

Mέρα: 

Πέμπτη 16.09.21 |18:00

Τοποθεσία:

85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως για το πρώτο μέρος του εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν υποβάλουν ερωτήσεις μέσω χρήσης διαδραστικής πλατφόρμας.

Ο σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση: https://www.youtube.com/user/EDETvideos/videos

 

Starts
Ends
Europe/Athens
85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης