Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας - Tech Days - που διαχειρίζεται το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, διοργανώνεται η διαδικτυακή παρουσίαση "Η τεχνολογία Blockchain στο Δημόσιο | Εμπιστοσύνη – Λογοδοσία - Διαφάνεια".

Η παρουσίαση αφορά στην τεχνολογία Blockchain και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στο Δημόσιο τομέα. Θα εξηγήσει τι είναι το Blockchain, θα αναδείξει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει και θα διερευνήσει πιθανές και υπάρχουσες περιπτώσεις αξιοποίησης του στη δημόσια διοίκηση.


Περιεχόμενα της παρουσίασης είναι:

  • Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain 
  • Τομείς ενδεχόμενης αξιοποίησης του Blockchain στον δημόσιο τομέα
  • Οφέλη
  • Περιπτώσεις αξιοποίησης του Blockchain στη δημόσια διοίκηση.

Με την παρακολούθηση της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα:

  • Θα κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα από την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα πρωτότυπων ψηφιακών εγγράφων τόσο για την δημιουργία τους όσο και για την αναφορά στην αυθεντικότητα τους 
  • Θα γνωρίσουν τη χρήση του Blockchain ως συστήματα πιστοποίησης διαδικασιών (π.χ. πρωτογενής τομέας, τροφοδοτικές αλυσίδες, διαδικασία προμηθειών, κλπ).

Mέρα: 

Τετάρτη 12.10.22 | 16:00 - 17:30

Τοποθεσία:

Διαδικτυακά 

(Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη θα αποσταλεί μετά την εγγραφή)

Oμιλητής:

Διονύσης Αυρηλιώνης

 Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Compellio S.A.

Ο Διονύσης Αυρηλιώνης είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία λογισμικού από το 2001. Ως ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Compellio, βοηθά ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς στη χρήση του blockchain για τον εξορθολογισμό της συμμόρφωσης και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. Το τελευταίο προϊόν της Compellio, το Compellio Gateway, είναι μια γέφυρα μεταξύ web2 και web3 που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain και κρυπτογραφικές εγγυήσεις για τη δημιουργία λύσεων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, των οικονομικών και της γεωργίας.

Ο Διονύσης Αυρηλιώνης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Grenoble στη Γαλλία και έχει εργαστεί ως επισκέπτης επιστήμονας στο Ινστιτούτο Μηχανικής Λογισμικού, στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στις ΗΠΑ.
 

Ατζέντα: 

 1. Συντομη εισαγωγή στη τεχνολογία blockchain

2. Εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain

  • Τήρηση αρχείων
  • Τήρηση διαδικασιών
  • Προστασία του καταναλωτή

3. Συζήτηση 

Διάρκεια: 

Έως 90 λεπτά

 

Εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών των ενημερώσεών μας,  για να ενημέρωνεστε για τα νέα και τις δράσεις του DigiGov.grnet.gr.