Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ διοργανώνουν εργαστήριο με τίτλο "GR digiGOV-innoHUB - o Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση" και σας καλεούν να συμμετέχετε.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13.09.22, στο “Χώρο εκπαιδεύσεων”, στον ημιώροφο του Περιπτέρου 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, από τις 16:00 μέχρι τις 17:00.

Εργαστήριο:

Στο εργαστήριο θα αναδειχθούν τα οφέλη από την λειτουργία του κόμβου  GR digiGOV-innoHUB, ως εργαστηρίου καινοτομίας – GOVtech Lab –  που θα επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών ψηφιακών λύσεων και την πιλοτική τους εφαρμογή, με ευέλικτες και απρόσκοπτες συνεργασίες ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών. Στόχος του κόμβου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών για τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβερνητικής Πύλης gov.gr και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αλληλεπίδρασης με τους δημιουργούς, που θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

Ο Κόμβος GR digiGOV-innoHUB, αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της ΕΔΥΤΕ και μιας δυναμικής σύμπραξης φορέων, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση των προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing (HPC), και με έμφαση στις ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα.

Είναι Εθνικού χαρακτήρα με συνεργάτες από όλες τις περιφέρειες, συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ και συμμετέχουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η ΚτΠ ΑΕ, τα Ερευνητικά Κέντρα ΑΘΗΝΑ και ΕΠΙΣΕΥ, το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΟΠΑ, ο Οργανισμός  Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), και τα Πανεπιστήμια Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης, Μακεδονίας και Διεθνές. Διακρίθηκε με υψηλή βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή πρόσκληση για τη δημιουργία του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων European Digital Innovation Hubs και ήδη συμμετέχει σε διακρατικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις. 

Όλα τα πιλοτικά έργα του κόμβου θα υλοποιηθούν με χρήση ανοικτών προτύπων και ανοιχτού κώδικα και ο πηγαίος κώδικας των έργων με όλη την τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμος με την άδεια ανοιχτού κώδικα European Union Public License(EUPL) στο Joinup.

Συμμετέχουν οι: 

  • Στασής Αντώνιος | Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. 
  • Βαλιάκος Αθανάσιος  Προϊστάμενος Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής, Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
  • Γιανναράκης Κώτσης Ιωάννης | Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ
  • Βασιλάκης Νικόλαος | Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ
  • Κλειώ Σγουροπούλου
    Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ

Συντονιστές: Γιανναράκης Κώτσης Ιωάννης, Βασιλάκης Νικόλαος

Starts
Ends
Europe/Athens
Περίπτερο 12, ημιώροφος
Χώρος Εκπαιδεύσεων
86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Ζωντανή μετάδοση: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704