Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ διοργανώνουν εργαστήριο με τίτλο "Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών - Μίτος ως βάση για την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Δημοσίου" και σας καλεούν να συμμετέχετε.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12.09.22, στο “Χώρο εκπαιδεύσεων”, στον ημιώροφο του Περιπτέρου 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, από τις 16:00 μέχρι τις 17:00.

Εργαστήριο:

Στο εργαστήριο θα αναδειχθεί το ΕΜΔ ως βασικός πυλώνας της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών και θα παρουσιαστει ο τρόπος με τον οποίο η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών μπορεί να αξιοποιηθεί για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δημοσίου, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του και για την ανάπτυξη καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες. Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι διαδικασίες στο ΕΜΔ, η δημιουργία λεξικών και η ανάπτυξη συνοδευτικών μητρώων (π.χ. Δικαιολογητικών, Σημείων Εξυπηρέτησης, Βημάτων κλπ) αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διαδικασιών, θα αναπτυχθούν νέες λειτουργικότητες και θα αξιοποιηθούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για το ΕΜΔ και τη λειτουργία του ως βασικού πυλώνα της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τί είναι το ΕΜΔ και πώς λειτουργεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών.  

Περιεχόμενο/ Δομή εργαστηρίου: 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα εξής:

  • Ο τρόπος καταγραφής των διαδικασιών και η διαδικασία ψηφιοποίησης τους. 
  • Η καταγραφή μιας διαδικασίας, ο ανασχεδιασμός, η απλοποίηση, η ψηφιοποίηση της και η αξιοποίηση της από τους πολίτες. 
  • Το ΕΜΔ ως εργαλείο συστηματοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Συμμετέχουν οι: 

  • Μακρυγιάννη Αντιγόνη | Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
  • Κιμισκίδου Αλεξάνδρα | Στέλεχος Τμήματος Ανασχεδιασμού & Μητρώου Διαδικασιών, Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών, Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.
  • Βαρλάμης Ηρακλής | Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ

Συντονιστές: Μακρυγιάννη Αντιγόνη, Βασιλάκης Νικόλαος

 

Starts
Ends
Europe/Athens
Περίπτερο 12, ημιώροφος
Χώρος Εκπαιδεύσεων
86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Ζωντανή μετάδοση: https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=12704