Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας - Tech Days - που διαχειρίζεται το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, διοργανώνεται η διαδικτυακή παρουσίαση "European Health Data Space".


Η παρουσίαση αφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το European Health Data Space (EHDS), ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές υπηρεσίες ψηφιακής υγείας, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες υγείας που θα επιφέρει.


Περιεχόμενα της παρουσίασης είναι:

 • Παρουσίαση του European Health Data Space (EHDS)
 • Εισαγωγή στο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EHDS1 (πρωτογενή χρήση δεδομένων υγείας), EHDS2 (δευτερογενής χρήση δεδομένων υγείας) και European Health Data Access Body (EHDAB) για την κατάλληλη θεσμική διακυβέρνηση.
 • Παρουσίαση του state-of-play European Health Data Space (EHDS), των προβλημάτων και των διαφορετικών επιλογών για τις υποδομές.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων και κόστους για τις υποδομές και το οικοσύστημα δεδομένων του European Health Data Space (EHDS).

Οφέλη:

Με την παρακολούθηση της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα:

 • γνωρίσουν την νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με το European Health Data Space (EHDS)
 • ενημερωθούν για το state-of-play European Health Data Space (EHDS) και ποια είναι η παρούσα κατάσταση ως προς το EHDS1 (πρωτογενή χρήση δεδομένων υγείας), EHDS2 (δευτερογενής χρήση δεδομένων υγείας) και European Health Data Access Body (EHDAB)
 • ακούσουν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στις διασυνοριακές υπηρεσίες ψηφιακής υγείας και τα οφέλη που θα επιφέρει το EHDS 
 • ενημερωθούν για παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρεσιών υγείας
 • γνωρίσουν τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις εκτιμώμενες επιλογές για τα δίκτυα και τις υποδομές του EHDS

Mέρα: 

Δευτέρα 06.06.22 | 17:00 - 18:30

Τοποθεσία:

Διαδικτυακά | e:presence

(Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη θα αποσταλεί μετά την εγγραφή)

Oμιλητής:

Χαράλαμπος Βασιλείου
Digital Strategy and Innovation Manager | Συνεργάτης ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Σύμβουλος Ψηφιακής Μεταρρύθμισης | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησής
MSc Computer Science, Artificial Intelligence, Oxford University | Digital Health Expert


Ο κ. Χαράλαμπος Βασιλείου έχει λάβει B.Sc. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of London, Queen Mary and Westfield College (UK) και M.Sc. στην Υπολογιστική από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο), με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Επί του παρόντος εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γραφείο Υπουργού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης), και ως Υπεύθυνος Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., παρέχοντας στρατηγικές συμβουλές στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, της ανοιχτής διακυβέρνησης και της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTB) καθώς και σε άλλα έργα όπως η Ελληνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης, έργα Ψηφιακών Ικανοτήτων, κ.α. Έχει διατελέσει μέλος ομάδων εργασίας ως digital health expert για την DG SANTE στο European Health Data Space και για τον ECDC για digital surveillance systems for infectious diseases.


Υπήρξε επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος σε διάφορους φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των INTRASOFT International, SingularLogic, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (NCHC), Ελληνικού Οργανισμού Πνευματικών Δικαιωμάτων (OPI), και άλλα, σε πληροφοριακά συστήματα, διαδικτυακές εφαρμογές και νέες τεχνολογίες σε σχέση με διάφορους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς τομείς. Έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορους ερευνητικούς τομείς και έχει αναλάβει περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σε διάφορους τομείς.


Τέλος, είναι Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) Expert για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας συμβουλές σε διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και δικαιούχους για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. νομοθεσία, παρουσίαση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, παροχή βοήθειας κ.λπ.).

Ατζέντα: 

 1. European Health Data Space (EHDS):

 • Εισαγωγή στο European Health Data Space (EHDS)
 • State-of-play European Health Data Space (EHDS): EHDS1, EHDS2, EHDAB
 • Προβλήματα, οφέλη και διαφορετικές επιλογές για τις υποδομές του European Health Data Space (EHDS)

2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων και κόστους για τις υποδομές και το οικοσύστημα δεδομένων του European Health Data Space (EHDS)

3. Συζήτηση 

Διάρκεια: 

Έως 90 λεπτά

 

Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 06.06.22 | 11:00

Εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών των ενημερώσεών μας,  για να ενημέρωνεστε για τα νέα και τις δράσεις του DigiGov.grnet.gr.