VI-SEEM NAT-GR CL: National training event in Greece

Europe/Athens
Aristotle University, Research Dissemination Center (KEDEA)

Aristotle University, Research Dissemination Center (KEDEA)

3rd September (Septemvriou) str., University Campus, 54636, Thessaloniki.
Description
National training event in Thessaloniki.
summary
Participants
 • Alexandros Eleftheriadis
 • Anastas Mishev
 • Anastasia Sykioti
 • Argiris Koumtzis
 • Athanasios Lagopoulos
 • Bin Liu
 • Chariton Polatoglou
 • Christos Chatzoudis
 • Dimitrios Chatzitheocharis
 • Dimitrios Voulanas
 • Eirini Papagiannopoulou
 • Eleni Anastasia Rizou
 • Evangelos Softsis
 • George Bisbas
 • Grigorios Tsoumakas
 • Iris Papakonstantinou Presvelou
 • Konstantinos Draziotis
 • Manthos Panou
 • Maria Angelinou
 • Maria Chira
 • Marios Papadovasilakis
 • michael anastasiadis
 • Nikolaos Stergioulas
 • Nikolaos Stylianou
 • Nikos Nikoloutsakos
 • Orestes Nalbadis
 • Paschalis Tsilias
 • Pavlos Maniotis
 • Sotirios Karampatakis
 • Stamatis Vretinaris
 • Stefanos Giaremis
 • Stergios Yiantsios
 • Theodoros Pavloudis
 • Theodoros Soultanis
 • Vasileios Pavlidis
 • Monday, 11 December
  • 09:30 09:45
   Registration
  • 09:45 11:00
   ARIS High-performance computing infrastructure, access policy, tools and usage
   Convener: Dr Dimitris Dellis (GRNET)
   slides
  • 11:00 11:30
   Coffee break
  • 11:30 11:50
   ARIS High Performance Computing (HPC) success stories: Ab initio and Molecular Dynamics simulations in nanostructures: atomic scale phenomena
   Convener: Prof. Joseph Kioseoglou (AUTH)
   slides
  • 11:50 12:10
   ARIS High Performance Computing (HPC) success stories: Applications to ARIS High Performance Computing Infrastructure: Climate Simulations for the European Region
   Convener: Prof. Eleni Katragkou (AUTH)
   slides
  • 12:10 12:30
   ARIS High Performance Computing (HPC) success stories: Applications in ARIS High Performance Computing Infrastructure: Neutron stars and gravitational waves
   Convener: Prof. Nikolaos Stergioulas (AUTH)
   slides
  • 12:30 13:30
   Lunch break
  • 13:30 15:00
   Application of the WRF model in HPC ARIS
   Convener: Mr Stergios Kartsios (AUTH)
   slides
  • 15:00 15:30
   Coffee break
  • 15:30 17:00
   Application of the WRF model in HPC ARIS
   Convener: Mr Stergios Kartsios (AUTH)
   slides
 • Tuesday, 12 December
  • 09:30 09:50
   About the VI-SEEM project
   Convener: Prof. Anastas Mishev (FINKI, UKIM)
   slides
  • 09:50 10:45
   VI-SEEM Virtual Research Environment and services
   Convener: Prof. Anastas Mishev (FINKI, UKIM)
   slides
  • 10:45 11:15
   Coffee break
  • 11:15 12:00
   Scientific Computing Services at AUTH
   Convener: Mr Paschalis Korosoglou (AUTH)
   slides
  • 12:00 13:00
   Introduction to parallel computing
   Convener: Mr Paschalis Korosoglou (AUTH)
   slides
  • 13:00 14:00
   Lunch break