Ενδιαφέρεστε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας γύρω από την Ανοιχτή Επιστήμη ή να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά στο να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ανοιχτά Δεδομένα;

Η πρωτοβουλία EOSC-Skills-GR αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ διοργανώνουν την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση για το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ανοικτής Επιστήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17/7/2024, 10:00-11:30.

Σκοπός Ημερίδας:

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ανοικτής Επιστήμης (Competence Center - GR) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Skills4EOSC. Στην παρουσίαση οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα ανοικτής επιστήμης. Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως για παράδειγμα οι δυνατότητες διασύνδεσης με επαγγελματίες του κλάδου και η συμμετοχή σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ανοικτής επιστήμης. Επίσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση του έργου Skills4EOSC και των ευρωπαϊκών Competence Centers.

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν:

Ερευνητές, επαγγελματίες στον τομέα των δεδομένων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, Δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι ενδιαφέρονται για την ανοικτή επιστήμη. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε email στο ccskills-greece-contact@lists.grnet.gr

Ημερομηνία:

Τετάρτη 17.07.24 | 10:00 - 11:30 

Τοποθεσία:

Διαδικτυακά, θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος, με την ολοκλήρωση της δωρεάν εγγραφής σας.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα ελληνικά

Starts
Ends
Europe/Athens
ONLINE