Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας - Tech Days - που έχει αναλάβει το Τμήμα Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, διοργανώνεται η διαδικτυακή παρουσίαση "Γλωσσικά μοντέλα στην κατανόηση φυσικής γλώσσας"

Η παρουσίαση επιχειρεί να εξηγήσει με σχετικά απλό τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα που βασίζονται στη στατιστική και να εξηγήσει την αρχιτεκτονική των transformers στην ανάλυση κειμένων και στην εκμάθηση γλωσσικών μοντέλων.


Ταυτόχρονα εστιάζει σε παραδείγματα χρήσης προ-εκπαιδευμένων γλωσσικών μοντέλων σε διάφορες εργασίες κατανόησης κειμένου, με στόχο να αναδείξει ευκαιρίες αξιοποίησής τους στις εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα.

Οφέλη:

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν μια αντίληψη για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της προσέγγισης αυτής και να είναι σε θέση να προτείνουν εφαρμογές της τεχνολογίας των transformers σε συγκεκριμμένες εργασίες στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Mέρα: 

Πέμπτη 26.05.22 |17:00

Τοποθεσία:

Διαδικτυακά | e:presence

(Ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη θα αποσταλεί μετά την εγγραφή)

Oμιλητής:

Ηρακλής Βαρλάμης

Ο Ηρακλής Βαρλάμης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο πανεπιστήμιο UMIST του Manchester και έχει Διδακτορικό στην Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 

Είναι Αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα εξόρυξης και σημασιολογικής ολοκλήρωσης γνώσης που αντλείται από ετερογενείς πληροφοριακές πηγές με έμφαση στον Παγκόσμιο Ιστό και τις εφαρμογές του Web 2.0. Παράλληλα ασχολείται με τη σημασιολογική αναζήτηση περιεχομένου και με συστήματα συστάσεων.

Έχει συγγράψει 3 βιβλία και έχει αναλάβει την έκδοση ενός συλλογικού τόμου. Έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και πάνω από 3300 αναφορές στο δημοσιευμένο του έργο. Έχει επιβλέψει επιστημονικά αρκετά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που αφορούν τη διαχείριση της πληροφορίας και την εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό και τα συστήματα συστάσεων.
 

Ατζέντα: 

Εισαγωγή

  • Κατανόηση φυσικής γλώσσας και εφαρμογές
  • Τι υπήρχε και τι αλλάζει με τα γλωσσικά μοντέλα
  • Μια εισαγωγή στις σχετικές τεχνικές, ο ρόλος των νευρωνικών δικτύων
    • Embeddings
    • RNN-LSTM-BiLSTM 
  • Η έννοια της Προσοχής
  • Transformers και BERT, HuggingFace demos
  • Τι έρχεται μετά

Συζήτηση

Διάρκεια: 

Έως 90 λεπτά