Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας "20 χρόνια ΕΔΕΤ"
from Monday, 5 November 2018 (09:30) to Tuesday, 6 November 2018 (17:00)