ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

Wednesday, 25 May 2016 - 09:00
ΤΜΗΥΠ (Β4)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
25 May 2016
AM
09:00 Εισαγωγή   (Β4)
09:15
Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS -Mr Evangelos Floros (GRNET) (until 10:00) (Β4)
10:00
Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS -Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.) (until 10:30) (Β4)
slides
10:30 --- Διάλειμμα ---
11:00
Παραδείγματα χρήσης του συστήματος -Dr Dimitris Dellis (GRNET) (until 12:00) (Β4)
slides
PM
12:00
Πρακτικές ασκήσεις, Εκτέλεση εφαρμογών χρηστών -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) (until 14:00) (Β4)
more information
slides