ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

from Monday, 28 September 2015 (09:30) to Tuesday, 29 September 2015 (17:30)
KΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
28 Sep 2015
29 Sep 2015
AM
09:30 --- Προσέλευση και εγγραφές ---
10:00
Εισαγωγή -Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.) (until 10:30) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
10:00 Πολιτική Πρόσβασης - Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
Slides
10:30
Τεχνική παρουσίαση του συστήματος ARIS -Dr Dimitris Dellis (GRNET) (until 12:30) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
10:30 Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά. - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
more information
Slides
11:00 Γενική Χρήση - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
Slides
11:30 Πρακτική εξάσκηση - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
09:30
Προγραμματισμός - Alexandra Charalampidou Mr Paschalis Korosoglou (Aristotle University of Thessaloniki) (until 12:30) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
slides
09:30 Προγραμματισμός MPI   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
11:00 Πρακτική εξάσκηση - MPI   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
PM
12:30 --- Ελαφρύ γεύμα ---
13:30
Τεχνικές μεταγλώττισης & αποσφαλμάτωσης εφαρμογών -Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) (until 14:00) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
14:00
Προγραμματισμός -Mr Paschalis Korosoglou (Aristotle University of Thessaloniki) Alexandra Charalampidou (Aristotle University of Thessaloniki) (until 17:30) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
slides
14:00 Προγραμματισμός OpenMP   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
15:30 Πρακτική εξάσκηση - OpenMP   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
12:30 --- Διάλειμμα για φαγητό ---
13:30
Χρονοεπίδοση και αξιολόγηση απόδοσης εφαρμογών -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) (until 17:30) (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
13:30 Χρονοεπίδοση - Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
Slides
14:10 Συμπεριφορά απόδοσης εφαρμογών - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
Slides
14:50 Πρακτική εξάσκηση - Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Αμφιθέατρο ΙΙΙ)
document