ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

from Monday, 14 September 2015 (09:00) to Wednesday, 16 September 2015 (13:30)
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Jacqueline de Romilly)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
14 Sep 2015
15 Sep 2015
16 Sep 2015
AM
09:00 --- Προσέλευση και εγγραφές ---
09:30
Εισαγωγή -Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.) Mr Evangelos Floros (GRNET) (until 13:00) (Jacqueline de Romilly)
09:30 Χαιρετισμός   (Jacqueline de Romilly)
10:00 Υπερυπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΕΤ - Prof. Panayiotis Tsanakas (GRNET S.A.)   (Jacqueline de Romilly)
10:30 Εισαγωγή στο σύστημα ARIS - Mr Evangelos Floros (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
11:00 Πολιτική Πρόσβασης - Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
11:30 Επίσκεψη στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ   (Jacqueline de Romilly)
09:30
Προγραμματισμός -Mr Paschalis Korosoglou (Aristotle University of Thessaloniki) (until 12:30) (Jacqueline de Romilly)
slides
09:30 Προγραμματισμός MPI   (Jacqueline de Romilly)
10:30 Πρακτική εξάσκση - MPI   (Jacqueline de Romilly)
11:00 Προγραμματισμός OpenMP   (Jacqueline de Romilly)
12:00 Πρακτική εξάσκηση - OpenMP   (Jacqueline de Romilly)
09:30
Χρονοεπίδοση και αξιολόγηση απόδοσης εφαρμογών -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) (until 12:30) (Jacqueline de Romilly)
09:30 Χρονοεπίδοση - Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
10:10 Συμπεριφορά απόδοσης εφαρμογών - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
10:50 Πρακτική εξάσκηση - Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
PM
13:00 --- Ελαφρύ γεύμα ---
14:00
Τεχνική παρουσίαση του συστήματος ARIS -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) (until 17:00) (Jacqueline de Romilly)
14:00 Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά. - Mr Kyriakos Gkinis (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
text
14:30 Γενική Χρήση - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
15:00 --- Διάλλειμμα για καφέ ---
15:20 Τεχνικές μεταγλώττισης & αποσφαλμάτωσης εφαρμογών - Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
16:00 Πρακτική εξάσκηση - Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
12:30 --- Διάλειμμα για φαγητό ---
13:30
Βέλτιστες πρακτικές -Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) Dr Dimitris Dellis (GRNET) (until 17:00) (Jacqueline de Romilly)
13:30 Χρήση εγκατεστημένων εφαρμογών και βιβλιοθηκών - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Slides
15:00 --- Διάλειμμα για καφέ ---
15:20 Πρακτικές ασκήσεις - Dr Dimitris Dellis (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)
Examples
15:20 Συζήτηση με τους χρήστες - Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET)   (Jacqueline de Romilly)