Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.

Europe/Athens
Αίθουσα Συγκλήτου (Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη)

Αίθουσα Συγκλήτου

Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αίθουσα Συγκλήτου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Description

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.

24 Οκτωβρίου 2017
Αίθουσα Συγκλήτου - Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και την Υπηρεσία Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερ-υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την υπερυπολογιστική υποδομή ARIS (Advanced Research Information System), για τις δυνατότητες αξιοποίησής της, ενώ επιπλέον θα γνωρίσουν τις περιφερειακές αλλά και τις πανευρωπαϊκές υποδομές HPC και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης που προσφέρουν στους Έλληνες επιστήμονες.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS. Προσκλήσεις έργων και αξιολόγηση
 • Παρουσίαση των δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα τον υπολογιστικών εφαρμογών.
 • Η ευρωπαϊκή υποδομή PRACE και η δυνατότητα χρήσης της. Βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Πρόσβαση και χρήση της υποδομής ARIS. Παραδείγματα χρήσης, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.
 • Το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών και η θέση των Ελλήνων χρηστών σε αυτό (υποδομές επιπέδου Tier-2, Tier-1 και Tier-0)

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής του ΕΔΕΤ για την προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, σε όλη την Ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Πρακτικές πληροφορίες

Για την αποδοτική παρακολούθηση της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στις έννοιες της υπολογιστικής επιστήμης, της παράλληλης επεξεργασίας, ενώ χρήσιμες θα είναι βασικές γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Λόγω περιορισμένου αριθμό θέσεων και για διευκόλυνση της διοργάνωσης, όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τη φόρμα στον σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/YkpzYu2hqh μέχρι τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Χώρος Εκδήλωσης

Λέσβος: Αίθουσα Συγκλήτου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Αθήνα: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 1, 1ος όροφος, Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα
Λήμνος : Σταθμός Τηλεδιάσκεψης - Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου (Γραφείο Συνεδριάσεων), ΠΣΧ (Πρώην Επαρχείο), 1ος όροφος, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2
Σάμος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, Υπόγειο, Πρώην Εμπορική Σχολή, Καρλόβασι
Χίος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 1ος όροφος, Μιχάλειο κτίριο
Ρόδος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 2ος όροφος, Κτίριο 7ης Μαρτίου
Σύρος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 1ος όροφος, 1ο Γυμνάσιο, Ερμούπολη, Σύρος

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

10:00 – 10:15 Έναρξη-Χαιρετισμοί
10:15 – 11:00

Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS (Βαγγέλης Φλώρος, ΕΔΕΤ)

11:00 – 11:30

Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS -  Διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών. (Ιωάννης Λιαμπότης, ΕΔΕΤ)

11:30 – 11:40

Μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις της κυκλοφορίας και ανταλλαγής υδάτων εντός του συστήματος ανατολικής Μεσογείου - Μαύρης θάλασσας. (Σταμάτης Πεταλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

11:40 – 11:50

Διερεύνηση του ρόλου υψίσυχνων διεργασιών μικρής κλίμακας στη διαμόρφωση των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών του Βορείου Αιγαίου. (Βασίλης Ζερβάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

11:50 – 12:00

Εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου WRF στην περιοχή του Αιγαίου. (Θεόδωρος Νίτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

12:00 – 12:30

Διάλειμμα

12:30 – 13:15

Παρουσίαση εργαλείων και τρόπου χρήσης του συστήματος ARIS (Δημήτρης Ντελλής, ΕΔΕΤ)

13:15 – 14:00

Ανοιχτή συζήτηση. (Ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα, την χρήση και τους τρόπους πρόσβασης. Απορίες και προβλήματα από υφιστάμενους χρήστες. Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ ΕΔΕΤ και ενδιαφερομένων ομάδων.)

Σχετικά με την υποδομή ARIS

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένους σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 που προσφέρουν  πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας.

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασίζεται στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).
 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Σχετικά με την ΕΔΕΤ

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης.

Με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες. Παράλληλα με την παροχή προηγμένων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί το πρώτο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, υποδομή που ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών PRACE.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.grnet.gr/hpc και http://hpc.grnet.gr

  • 10:00 10:15
   Εισαγωγή 15m
   Έναρξη-Χαιρετισμοί
  • 10:15 11:00
   Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS (ΕΔΕΤ)
   • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
   Convener: Mr Evangelos Floros (GRNET)
   slides
  • 11:00 11:30
   Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS
   • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα
   • Διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά́ υπερυπολογιστικά συστήματα
   Convener: Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)
   slides
  • 11:30 11:40
   Μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις της κυκλοφορίας και ανταλλαγής υδάτων εντός του συστήματος ανατολικής Μεσογείου - Μαύρης θάλασσας.
   Convener: Stamatis Petalas (Aegean University)
  • 11:40 11:50
   Διερεύνηση του ρόλου υψίσυχνων διεργασιών μικρής κλίμακας στη διαμόρφωση των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών του Βορείου Αιγαίου
   Convener: Basilis Zervakis (Aegean University)
  • 11:50 12:00
   Εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου WRF στην περιοχή του Αιγαίου.
   Convener: Theodore Nitis (Aegean University)
  • 12:00 12:30
   Διάλειμμα 30m
  • 12:30 13:15
   Παρουσίαση εργαλείων και τρόπου χρήσης του συστήματος

   Παραδείγματα χρήσης του συστήματος, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.

   Convener: Dr Dimitris Dellis (GRNET)
   slides
  • 13:15 14:00
   Ανοιχτή συζήτηση – πάνελ

   (Ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα, την χρήση και τους τρόπους πρόσβασης. Απορίες και προβλήματα από υφιστάμενους χρήστες. Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ ΕΔΕΤ και ενδιαφερομένων ομάδων.)

   Conveners: Dr Dimitris Dellis (GRNET) , Mr Evangelos Floros (GRNET) , Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)