ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

Thursday, 7 April 2016 - 09:30
Ε.Κ.ΕΦ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ("Συμπληρωματική Αίθουσα" (πλησίον Αμφιθεάτρου))

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
7 Apr 2016
AM
09:30 Εισαγωγή   ("Συμπληρωματική Αίθουσα" (πλησίον Αμφιθεάτρου))
09:40
Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS και Πολιτική Πρόσβασης -Mr Evangelos Floros (GRNET) Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.) (until 10:15) ("Συμπληρωματική Αίθουσα" (πλησίον Αμφιθεάτρου))
10:15
Παραδείγματα χρήσης του συστήματος -Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) Dr Dimitris Dellis (GRNET) (until 11:00) ("Συμπληρωματική Αίθουσα" (πλησίον Αμφιθεάτρου))
more information
slides
11:00 --- Διάλειμμα ---
11:15
Πρακτικές ασκήσεις, Εκτέλεση εφαρμογών χρηστών -Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) Mr Nikos Nikoloutsakos (GRNET) Dr Dimitris Dellis (GRNET) (until 14:00) ("Συμπληρωματική Αίθουσα" (πλησίον Αμφιθεάτρου))
PM