ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS
Thursday, 7 April 2016 - 09:30