Privacy Policy

 

 

Δήλωση Ιδιωτικότητας
σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

Υπηρεσία Marketing & Communications GRNET

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

symposium@grnet.gr, marcom@grnet.gr

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ). Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσώπων που εγγράφονται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και των προσώπων που συναινούν να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σχετικά με τις δραστηριότητές της. Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που εγγράφονται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και των προσώπων που συναινούν να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σχετικά με τις δραστηριότητές της και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών προς τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και τα πρόσωπα που συναινούν να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εγγράφονται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και των προσώπων που χορηγούν τη συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. που αναφέρονται παρακάτω, για τον ακόλουθο σκοπό/τους ακόλουθους σκοπούς:

(Α) Για τη διεκπεραίωση της εγγραφής των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε., με στόχο την καλύτερη δυνατή πληροφόρησή τους για οτιδήποτε σχετικά με το Συμπόσιο Τεχνολογίας, την ταυτοποίηση τους κατά την προσέλευσή τους στο Συμπόσιο Τεχνολογίας, την μετέπειτα ενημέρωση/επικοινωνία μαζί τους για ζητήματα σχετικά με το Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και ενημέρωση για το επόμενο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε.

(Β) Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα πρόσωπα εκείνα που χορηγούν την συναίνεσή τους, ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΔΕΤ Α.Ε., όπως για παράδειγμα σχετικά με Νέα/Ανακοινώσεις, Υπηρεσίες και Εκδηλώσεις.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εκείνων που εγγράφονται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και των προσώπων που συναινούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δράσεις και τα νέα της ΕΔΕΤ Α.Ε, αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται και αναφέρεται παραπάνω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους.

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συμποσίου Τεχνολογίας και Επικοινωνιακής δράσης της ΕΔΕΤ Α.Ε., τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Όνομα, Eπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Φορέας, Σχολή/Τμήμα, Ιδιότητα (π.χ. Διευθυντής, Πρόεδρος, Μηχανικός)

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της περ. (Α) είναι σύννομη, καθώς είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση της εγγραφής και παρακολούθησης του Συμποσίου Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ.

Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων της περ. (Β) είναι σύννομη, καθώς βασίζεται στην χορήγηση της συναίνεσης των υποκειμένων, όπως απαιτεί το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ.

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε εκείνους τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που κρίνονται αναγκαίοι για την υποστήριξη του Συμποσίου Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε., της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από πλευράς της ΕΔΕΤ Α.Ε., και η επεξεργασία αυτή διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή της ΕΔΕΤ Α.Ε. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:

Η EΔΕΤ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΕΤ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:

H ΕΔΕΤ Α.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε πρόσωπο που εγγράφεται στο Συμπόσιο Τεχνολογίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. και κάθε πρόσωπο που έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημέρωση από την ΕΔΕΤ Α.Ε να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: symposium@grnet.gr, marcom@grnet.gr
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών δεδομένων του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της του Συμποσίου, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους της παρούσας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων είτε όταν συντρέχει κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν η ΕΔΕΤ Α.Ε. υποχρεούται δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΔΕΤ Α.Ε. στις ακόλουθες διευθύνσεις: symposium@grnet.gr, marcom@grnet.gr .

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τηρούνται για παραπάνω χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο για τις δραστηριότητες του Συμποσίου και τους ελέγχους που υπάγεται αυτό.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ανά σκοπό

Όνομα και επώνυμο

2 έτη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

2 έτη

Φορέας (εταιρεία, οργανισμός, κλπ)

2 έτη

Σχολή/Τμήμα

2 έτη

Ιδιότητα (π.χ. Διευθυντής, Πρόεδρος, Μηχανικός)

2 έτη

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκείνων που έχουν συναινέσει να λαμβάνουν ενημερώσεις από την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της χορηγημένης συναίνεσής τους.

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΔΕΤ Α.Ε. διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΔΕΤ Α.Ε., ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Τμήμα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.

Μπορείτε, επιπλέον, να απευθυνθείτε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΕΤ, Δρ. Δημήτρη Νικητόπουλο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdprteam@grnet.gr .

Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που το αίτημά μας δεν ικανοποιηθεί, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.


Πολιτική cookies

1. Σκοπός της πολιτικής των cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα, ο χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στην ιστοσελίδα

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

"Cookie" ή "Cookies": Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Τα "μόνιμα cookies" τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο.

"Cookies περιόδου λειτουργίας" τα οποία διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη.

"Cookies τρίτου μέρους" τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της δικής μας ή στις οποίες συνδεόμαστε.

2. Ποια Cookies τοποθετούνται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας?

Όταν αποκτάτε πρόσβαση και/ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, τοποθετούμε ένα ή περισσότερα Cookies στη συσκευή σας για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.

Ο παρακάτω πίνακας και οι πληροφορίες καθορίζουν τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ιστοσελίδα. Παρέχει επίσης λεπτομέρειες για τρίτα μέρη που ορίζουν cookies:

Τύπος Cookie

Πάροχος Cookie

Ονομασία
Cookie

Τρίτου μέρους Cookie?

Μόνιμα ή περιόδου λειτουργίας Cookie?

Σκοπός των Cookie

Session Cookie

events.grnet.gr ή events.hpc.grnet.gr ή events.vi-seem.eu

indico_session

ΟΧΙ

31 ημέρες

Αν ο χρήστης έχει λογαριασμό στην ιστοσελίδα και έχει συνδεθεί στο λογαριασμό αυτό, το cookie διατηρεί το login information, το timezone και τη γλώσσα. Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί σε κάποιο λογαριασμό και είναι απλός επισκέπτης, το cookie χρησιμοποιείται μόνο αν ο χρήστης ορίσει διαφορετική γλώσσα ή timezone από τα προκαθορισμένα, για να αποθηκεύσει αυτήν την επιλογή.

Τα Google Analytics Cookies δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο, καθώς η ΕΔΕΤ Α.Ε. χρησιμοποιεί την μέθοδο AnonymizeIP η οποία αποκόπτει ένα τμήμα της διεύθυνσης IP από την οποία προσπελαύνει τον ιστότοπο ο χρήστης.

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα από αυτές τις υπηρεσίες κατά την περιήγησή σας στις σελίδες του GRNET, θα πρέπει να έχετε αποσυνδεθεί από τον αντίστοιχο λογαριασμό σας, πριν προσπελάσετε τις σελίδες του GRNET.

3. Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα Cookies στη συσκευή σας?

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα Cookie θα αποθηκευτεί στη συσκευή περιήγησής σας εξαρτάται από το αν πρόκειται για cookie "Μόνιμο" ή "περιόδου λειτουργίας". Τα Cookie περιόδου λειτουργίας θα αποθηκευτούν σε μια συσκευή μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα «μόνιμα cookies» παραμένουν στη συσκευή αφού ολοκληρώσετε την περιήγησή σας μέχρι να λήξουν ή να τα διαγράψετε.

4. Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας?

Συνήθως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (συνήθως βρίσκονται στις ρυθμίσεις "Βοήθεια", "Εργαλεία" ή "Επεξεργασία"). Μπορείτε επίσης να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού να απορρίψει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie.

 


 

Cookie Policy

1. Purpose of this cookie policy

This Website uses technologies such as "cookies" and "pixel tags". By browsing the webpage, the User agrees to the creation and use of cookies. If User does not wish to consent to the use of cookies, User may either disable them or discontinue browsing this webpage.

For the purpose of this Policy, the following terms shall have the following meaning:

"Cookie" or "Cookies": Cookies are small text or message files sent from the server of an organization and stored on your computer. Cookies do not have access to data stored on your computer's hard disk or to Cookies placed by other websites, and they may not harm or damage your system.

• "Persistence Cookies" remain during multiple website visits and get stored on your hard disk.

"Session Cookies" are temporary cookies that disappear automatically after you leave a website; or

"Third Party Cookies" these are cookies used by the websites of our partners , as integrated in our own Website or used by websites, we link to .

2. Which cookies are placed on your device when using our Website?

When you access and/or use the Website, we place one or more Cookies on your device for the purposes described herein.

The following table and relevant information set out the cookies used for the Website. It also provides details of third parties setting cookies:

Cookie Type

Cookie Provider

Cookie Name

Third party Cookie

Persistent or session Cookie

Purpose of Cookie

Session Cookie

events.grnet.gr or events.hpc.grnet.gr or events.vi-seem.eu

indico_session

NO

31 days

If  the user has an account and logins to this account, the cookie stores the user's login information, timezone, language. If the user has not logged in,  by default no cookie will be set. If  the user changes the language or the timezone, then a session cookie will be used to store this information.

The Google Analytics Cookies do not contain any personal data, as GRNET S.A. uses the Anonymize IP method, which cuts off a part of the IP address whereby the User accesses the Website.

Cookies associated with Youtube in the above table, collect personal data insofar the User is logged into an active account of any Service provided by Google (YouTube, Google+, Gmail, etc.). If you do not wish to have your personal data collected by any of these services while browsing GRNET webpages, you must be logged off your account before accessing GRNET web pages.

3. How long are cookies stored on your device?

The duration for which a cookie will be stored on your browsing device depends on whether it is a "persistence" or a "session" cookie. Session cookies will be stored on a device until you turn off your web browser. "Persistence cookies" shall remain on your device after you have finished browsing until they expire or until they are deleted by you.

4. How can you disable cookies that have been placed on your device?

You can usually use your web browser to enable, disable, or delete cookies. To do so, follow the instructions provided for by your web browser (usually located in the "Help", "Tools" or "Edit" settings). You can also set your web browser to reject all cookies or to indicate when a cookie is being sent.