ΕΚΠΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

Thursday, 17 December 2015 - 08:00
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
17 Dec 2015
AM
09:00
Εισαγωγή (until 09:30) (Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”)
09:30
Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS και Πολιτική Πρόσβασης -Mr Ioannis Liabotis (GRNET S.A.) Mr Evangelos Floros (GRNET) (until 10:15) (Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”)
slides
10:15 --- Διάλειμμα καφέ ---
10:45
Παραδείγματα χρήσης του συστήματος -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) (until 11:30) (Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”)
slides
11:30
Πρακτικές ασκήσεις, Εκτέλεση εφαρμογών χρηστών -Dr Dimitris Dellis (GRNET) Mr Kyriakos Gkinis (GRNET) (until 14:00) (Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”)
more information
OpenSSH key
PuTTY key
PM